انواع لودسل و کاربرد آنها - لودسل كره اي

 

لودسل - همان سنسور (حسگر) وزن است که با اعمال نيرو بر روي آن يک سيگنال الکتريکي ضعيف در حد ميلي ولت روي سيمهاي خروجي آن ظاهر ميشود . جنس لودسل مي تواند از فولاد و يا آلومينيوم باشد در قسمتي از بدنه اين قطعه فلزي 2 يا چند مقاومت حساس به تغيير شکل(Strain Gauge)  چسبانده شده که با اعمال نيرو بر روي لودسل بدنه فلزي تغيير شکل نامحسوس پيدا کرده و همين تغيير شکل نامحسوس باعث  تغيير شکل استرين گيج هاي چسبيده به لودسل شده و مقاومت الکتريکي آنها به ميزان اندکي صدم يا دهم اهم تغيير مي کند .
مدار الکتريکي معادل يک لودسل بصورت زير است :

 

اين مدل يک پل وتستوني ناميده مي شود .  هر لودسل مي تواند 4 سيم داشته باشد دو تا از سيمها ( ?EXT  و? EXT)تغذيه لودسل است که ميتواند از رنج 3 ولت تا 60 ولت DC بنا به مدل لودسل از منبع تغذيه بيروني ولتاژ دريافت کند (وروديهاي لودسل ).

 دو سيم ديگر سيگنال الکتريکي لودسل (در حد چند ميلي ولت ) به نام سيگنال + و سيگنال - ( ?Sig و ?Sig) است . با اعمال نيرو به روي لودسل مقاومتهاي بازوهاي پل وتستوني تغيير کرده و در خروجي (?Sig و ?Sig) يک ولتاژ الکتريکي کوچک در حد چند ميلي ولت ظاهر مي شود که ميتوان توسط مدارات تقويت کننده اين چند ميلي ولت را به حد چند ولت رساند و توسط مدارات تبديل آنالوگ به ديجيتال ميزان نيرو را به عدد قابل نمايش تبديل کرد . در زير مثالي از مدار تقويت کننده لودسل نشان داده شده است :

 

لودسل بنا به مورد مصرف انواع گوناگوني دارد که مهمترين آنها عبارتند از :

      فشاري 

 

 

 

     کششي

 خمشي

پارامترهاي مشخصه يک لودسل عبارتند از :

1.        ظرفيت لودسل (حد تحمل ماکزيمم نيرو)

2.       نوع لودسل (کششي، فشاري،  ...)

3.      ميزان اهم ورودي و خروجي

4.      ميزان ماکزيمم ميلي ولت خروجي به ازاي تغذيه 1 ولت .

5.      حد دمايي کار کرد .

6.       ميزان خطا بر حسب درصد (هر چه کمتر باشد لودسل مرغوب تر است ).

7.      اندازه فيزيکي .

8.      نحوه نصب و اعمال نيرو .

9.       کلاس دقت (C3,C4,C5,C6,...).

10.     شرکت سازنده .                                            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه حفاظت لودسل

درجه حفاظت (Ingress Protection) IP درجه بندى است كه توسط نظام بين المللى حفاظت تعريف شده است، ميزان آب بندي وسايل الکترونيکي را تعيين ميکند.

 

IP66 : مقاوم در مقابل ريزش پر فشار آب

IP67 : مغروق در آب

 :IP68 مغروق در آب تحت فشار

 

کلاس دقت لودسل

کلاس دقت لودسل گاها با C3 ، C4،C5،C6 نشان داده مي شود

تعداد تقسيمات و درجات C3را مي توانيم 14000 قسمت ،C5،C6، C4را 20000 قسمت نشان دهيم.

حداقل مقدار بار قابل اندازه گير ي توسط هر لودسل در واقع نشانگر دقت لودسل مي باشد .اگر E ظرفيت لودسل وYتعداد تقسيمات لودسل باشد ، V حداقل مقدار بار قابل اندازه گيري را نشان مي دهد به طوريکه:

V = E / Y

مثال: دقت لودسل سارتوريوس با ظرفيت 30 تن و کلاس C3 را محاسبه کنيد:

V = 30000 / 14000 = 2.1

دقت اين لودسل يا حداقل مقدار بار قابل اندازه گيري 1/2 کيلوگرم مي باشد

با محاسبه دقت براي کلاس هاي مختلف همين لودسل مي توان دريافت که لودسل با کلاس C6داراي بيشترين دقت و لودسل با کلاس C3داراي کمترين دقت مي باشد.

لودسل هاي فشاري سارتوريوس که توسط شرکت توزين الکتريک استفاده مي شود PR6221 ، PR6201 وPR6211 مي باشد .

لودسل هاي فشاري سارتوريس داراي کلاس حفاظتي IP68 مي باشد به طوري که حتي در صورت قرار گيري در عمق 5/1 متري زير آب به مدت 10000ساعت مي تواند باز هم وزن دقيق را نشان دهد.

 براي تست نفوذپذيري لودسل ها، لودسل را از گاز هليم پر کرده و در دستگاه هليم دتکتور قرار مي دهند به مجرد خروج هليم آشکار ساز آن را نشان مي دهد. اگر لودسل درست ساخته شده باشد گاز هليم از آن خارج نمي شود. واضح است که اگر گاز هليم از آن خارج نشود آب نيز نمي تواند وارد آن شود و لودسل در برابر نفود آب مقاوم مي شود.

براي جلوگيري از رشد باکتريها و آسيب استرين گيچ ها (المان هاي حسگر در لودسل) داخل لودسل را از گاز نيتروژن پر مي کنند.

مقر لودسل : مقر لودسل از حساس ترين قسمت ها و مهم ترين قطعات يک لودسل خوب مي باشد. . داشتن مقره هاي بالا و پائين لودسل با کيفيت عالي مواد و قوسهاي بالا و پائين موجود در آن باعث انتقال نيرو به مرکز لودسل در همه حالت و حصول به وزن دقيق مي گردد. مقر لودسل بايد طوري باشد که نقطه تماس آن با خود لودسل فقط و فقط در يک نقطه باشد .

لودسل هاي فشاري سارتوريوس توانايي اين را دارند که حتي در صورت انحراف 8/4 از محور اصلي خود با زهم وزن دقيق را نشان دهند.

گستره ولتاژ لودسل سارتوريوس 4 تا 32 ولت و ولتاژ تحريک 10 ولت مي باشد .

در لودسل هاي سارتوريوس به ازاي هر 1 ولت ولتاژ ورودي 1 ميلي ولت ولتاژ خروجي خواهيم داشت . به عبارتي هيچگونه تلورانسي در ميزان خروجي ولتاژ وجود ندارد. به عبارتي اگر لودسلي به ازاي 30 تن بار 2 ميلي ولت خروجي مي دهد، نمونه همسان آن از همين کارخانه و خط توليد بايد 2 ميلي ولت را بدون کوچکترين خطا به ما نشان دهد.

لودسل هاي فشاري سارتوريوس که توسط شرکت توزين الکتريک استفاده مي شود PR6221 ، PR6201 وPR6211 مي باشد .

لودسل هاي فشاري سارتوريس داراي کلاس حفاظتي IP68 مي باشد به طوري که حتي در صورت قرار گيري در عمق 5/1 متري زير آب به مدت 10000ساعت مي تواند باز هم وزن دقيق را نشان دهد.

 براي تست نفوذپذيري لودسل ها، لودسل را از گاز هليم پر کرده و در دستگاه هليم دتکتور قرار مي دهند به مجرد خروج هليم آشکار ساز آن را نشان مي دهد. اگر لودسل درست ساخته شده باشد گاز هليم از آن خارج نمي شود. واضح است که اگر گاز هليم از آن خارج نشود آب نيز نمي تواند وارد آن شود و لودسل در برابر نفود آب مقاوم مي شود.

براي جلوگيري از رشد باکتريها و آسيب استرين گيچ ها (المان هاي حسگر در لودسل) داخل لودسل را از گاز نيتروژن پر مي کنند.

مقر لودسل : مقر لودسل از حساس ترين قسمت ها و مهم ترين قطعات يک لودسل خوب مي باشد. . داشتن مقره هاي بالا و پائين لودسل با کيفيت عالي مواد و قوسهاي بالا و پائين موجود در آن باعث انتقال نيرو به مرکز لودسل در همه حالت و حصول به وزن دقيق مي گردد. مقر لودسل بايد طوري باشد که نقطه تماس آن با خود لودسل فقط و فقط در يک نقطه باشد .

لودسل هاي فشاري سارتوريوس توانايي اين را دارند که حتي در صورت انحراف 8/4 از محور اصلي خود با زهم وزن دقيق را نشان دهند.

گستره ولتاژ لودسل سارتوريوس 4 تا 32 ولت و ولتاژ تحريک 10 ولت مي باشد .

در لودسل هاي سارتوريوس به ازاي هر 1 ولت ولتاژ ورودي 1 ميلي ولت ولتاژ خروجي خواهيم داشت . به عبارتي هيچگونه تلورانسي در ميزان خروجي ولتاژ وجود ندارد. به عبارتي اگر لودسلي به ازاي 30 تن بار 2 ميلي ولت خروجي مي دهد، نمونه همسان آن از همين کارخانه و خط توليد بايد 2 ميلي ولت را بدون کوچکترين خطا به ما نشان دهد.

 

Read 2312 times Last modified on چهارشنبه, 21 تیر 1396 07:13
Rate this item
(0 votes)
پارس توزین

ما در زمينه توليد , فروش و نصب و راه اندازي تجهيزات توزين , اتوماسيون صنعتي , مکانيزاسيون و توليد ابزار دقيق , تعمير و نگهداري انواع باسكول هاي سنگين و فوق سنگين  الكترونيكي درظرفيتهاي متنوع   (50 تن – 60 تن – 80 تن – 5 تن نيسان كش و 10 تن خاوركش) , باسكول كفه اي 1 الي 10 تن فلزي , باسكولت تجاري و صنعتي , ترازوي الكترونيكي صنعتي و باسكول ديجيتال , نفركش باشگاهي قد و وزن ، ترازو داروخاه اي قد و وزن , لودسل كره اي سوها و نمايشگر هاي سها ,  باسكول لودر , باسكول ليفتراگ فعاليت نموده و با توجه به پتانسيل مجود فني و استفاده از فن آوريهاي روز جهاني آمادگي خود را در جهت مشاوره , طراحي , تهيه و تامين , نصب و راه اندازي , نگهداري و پشتيباني كليه سيستم هاي مرتبط به صورت online اعلام داشته و اميداواريم اين اقدامات در راستاي اهداف و برنامه هاي توسعه مهين عزيز صورت پذيرد.

کلیه سیستمهای تولیدی (باسكول) دارای گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند.

شماره تلفن: 81661076-66611493-021  ايران-تهران   شماره همراه : 09122020544 و 09128447598
ايميل  reza_hashemi72@yahoo.com  آدرس سايت : http://www.parstowzin.com

Website: www.parstowzin.com

منوهای اصلی

اطلاعات تماس

 تهران ، ميدان فردوسي ، ابتداي خيابان سپهبد قرني ، شماره 29 ، گروه صنعتي توزين

تلفن : 66611493-81661076-021

تلفن همراه : 09122020544 - 09128447598
فکس:88846662-021

پست الکترونیکی :hashemi.r@hotmail.com

 

JoomShaper